Hermész, az Istenek hírnöke

Hermész az Istenek hírnöke, Zeusz és Maja nimfa gyermeke, Apollon egyik legjobb barátja. Ő volt a pásztorok, utazók, kereskedők, súly- és hosszmértékek istene, az irodalom, az ékesszólás, az atlétika és a tolvajok védelmezője…

Héra, a házasságot védelmező Istennő

Hamarosan…

Hestia, a házi tűzhely Istennője

Hamarosan…

Héphaisztosz, a Tűz és a Vulkánok Istene

A tűz, a vulkánok, a kovácsmesterség istene. A mesteremberek, főleg a fémművesek védelmezője. Zeusz gyermeket várt Métisz-től, ám egy jóslat miatt lenyelte a terhes anyát, így saját maga lett várandós a gyermekkel, Pallasz Athéné-vel…

Ártemisz a Hold, a vadászat és az érintetlenség istennője

Artemisz a Hold és a vadászat szűz istennője, a vadállatok úrnője, nők és a gyermekek védelmezője. Az erdőkben, hegyekben, szakadékokban él. Létó Ortügián adott neki életet Apollón születése előtt egy nappal. A Héra bosszúja elől menekülő Létó csak Artemis segítségével tudott átjutni Apollón születésének helyszínére, a Héra hatásköre alól mentes Délosz-szigetére. Artemisz segített anyjának világra hozni Apollónt, így első isteni feladata lett a gyermekszülés védelmezése…

Afrodité a Szerelem és a Szépség Istennője

Az “aphrosz” szó görögül habot jelent, valószínűleg innen ered a szerelem, a szépség és a szexuális gyönyör istennőjének neve. Aphrodité ébreszti fel a szerelmi vágyat. Miután anyja megszülte még egy ideig a tengerben időzött, majd mikor Kronosz kardjával kasztrálta apját, Uranoszt, a tenger hullámozni kezdett és habjaiból kagylóhéjon kelt ki Aphrodité, akinek szépsége elvakította az Olümposzt. Aphrodité Ciprus szigetén, Petra tou Roumiou-nál lépett partra, amit Aphrodité sziklájának neveztek el. Amikor kilépett a partra, amerre járt, lába nyomán csodás növények és fák keltek ki a földből…

Apollo, a Nap és a Költészet istene, a Legszebb Férfi Istenség

A Nap, a rend, a művészetek, a jóslás, az íjászat, a gyarmatosítás és a pestis és a gyógyítás istene, a csordák és nyájak őrzője, a patkányok, sáskák pusztítója, a múzsák vezetője. Többnyire nyíllal és íjjal ábrázolják, mert tegezéből olyan nyilakat lőtt ki, amelyek pestist és dögvészt hoztak a vidékre, (ezért a Halál isteneként is emlegették). Ennek ellenére ő a gyógyítás istene is, aki megtisztítja a bűnös lelkeket. A szépséges Apollón a hajában található babérkoszorú miatt nem őszült meg soha. Apollón tavasztól őszig tartózkodott az Olümposzon, télre hattyúk vontatta szekerén a hüperboreaszok földjére vonult, az örök tavasz földjére…

Pallasz Athéné a Városvédő, az Igazságos Háború Istennője

A bölcsesség, a jog, az igazságosság, a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője, a béke fegyveres őre, a város alapításának szimbóluma. Egy jóslat szerint Zeusz és Métisz születendő gyermeke hatalmasabb és okosabb lesz mint maga Zeusz. Ettől tartva Zeusz élve lenyelte terhes asszonyát Métisz-t, mielőtt Pallasz Athéné megszületett volna…

Árész, a Háború Istene

Pallasz Athéné-vel ellentétben a dühödt csaták, az értelmetlen vérontás és kegyetlen öldöklés istene volt. Harci szekerét két tüzet okádó fekete ló húzza, a harckocsi előtt Enüó és Erisz a harctéri mészárlás és a viszály istennői futnak. Arész, a vérengző isten amint meghallotta, hogy valahol a földön harc folyik, azonnal odasietett. Berohant a csata közepébe és kiszámíthatatlanul kaszabolt, míg lehetett, nem nézve, hogy melyik sereg embereit öli meg. Élvezte a harcosok bátorságát, s azok vesztét egyaránt. Magas és helyes férfi volt, de faragatlan…

Hádész az Alvilág Istene, a Holtak Ura

Hádész nevét egy “láthatatlan” sisakról kapta, melyet a küklopszok készítették a holtak urának. A sisak láthatatlanná tette viselőjét, a Halálhoz hasonlóan, ami mindenhol ott lehet, váratlanul a semmiből is előléphet. Zeusz, Poszeidón és Hadesz sorshúzással osztották meg a világot. Hadész kapta meg az alvilágot. Hadészt gyakran emlegették “a leggazdagabb” -ként, hiszen ő volt a föld alatti kincsek, a még fel nem tárt bányák istene is. Hadész birodalmát élők nem igazán látogatták, ezért a holtak urának nem volt tudomása arról, hogy mi történik a föld felszínén vagy az Olümposzon. A legendák szerint a halottak hozzátartozóinak fájdalomkönnyeiből és sóhajaiból alkotta meg a föld érceit…